کارت خرید

هاست لینوکس دایرکت ادمین انگلیس SSD

هاست لینوکس دایرکت ادمین انگلیس SSD اپتایم 99.9%

UK-500MB-SSD

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
دامین اضافه 2 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتا سنتر رد استیشن
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

UK-1024MB-SSD

فضا 1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
دامین اضافه 2 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتا سنتر رد استیشن
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

UK-2048MB-SSD

فضا 2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
دامین اضافه 3 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتا سنتر رد استیشن
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

UK-3072MB-SSD

فضا 3072 مگابایت
ترافیک ماهیانه نامحدود
دامین اضافه 3 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتا سنتر رد استیشن
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته