یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی ایران ترافیک محدود رم 512مگابایت (13 موجود است)

CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 1core
RAM : 512MB Ram DDR3
Hard : 20 GB Sata 3
1 گیگابایت برای میکروتیک
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 100 GB
OS : Mikrotik, linux, Windows Server 2003
Panel Reboot : YES


قیمت هر 50 گیگ ترافیک مازاد 10 هزار تومان
قیمت هر 100 گیگ ترافیک مازاد 18 هزار تومان
قیمت هر 500 گیگ ترافیک مازاد 85 هزار تومان
قیمت هر 1 ترابایت ترافیک مازاد 150 هزار تومان

مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
سرعت تست از سایت SpeedTest 16/10/2015
teraserver
تست سرعت دانلود از سایت با سرور ایران
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
تست سرعت دانلود از سایت با سرور خارج
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
شماره تماس جهت راهنمایی و مشاوره : 09199763827
دارای پنل مدیریت ترافیک
«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

قیمت ماهیانه - 350,000ریال

سرور مجازی ایران ترافیک محدود رم 1 (10 موجود است)

CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 1core
RAM : 1024MB Ram DDR3
Hard : 30 GB Sata 3
1 گیگابایت برای میکروتیک
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 150 GB
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES

قیمت هر 20 گیگ ترافیک مازاد 4 هزار تومان
قیمت هر 50 گیگ ترافیک مازاد 8 هزار تومان
قیمت هر 100 گیگ ترافیک مازاد 16 هزار تومان
قیمت هر 500 گیگ ترافیک مازاد 75 هزار تومان
قیمت هر 1 ترابایت ترافیک مازاد 140 هزار تومان

مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
سرعت تست از سایت SpeedTest 16/10/2015
teraserver
تست سرعت دانلود از سایت با سرور ایران
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
تست سرعت دانلود از سایت با سرور خارج
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
شماره تماس جهت راهنمایی و مشاوره : 09199763827
دارای پنل مدیریت ترافیک
«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

قیمت ماهیانه - 500,000ریال

سرور مجازی ایران ترافیک محدود رم 2 (6 موجود است)

CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 2core
RAM : 2048MB Ram DDR3
Hard : 50 GB Sata 3
1 گیگابایت برای میکروتیک
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 200 GB
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES

قیمت هر 20 گیگ ترافیک مازاد 4 هزار تومان
قیمت هر 50 گیگ ترافیک مازاد 8 هزار تومان
قیمت هر 100 گیگ ترافیک مازاد 16 هزار تومان
قیمت هر 500 گیگ ترافیک مازاد 75 هزار تومان
قیمت هر 1 ترابایت ترافیک مازاد 140 هزار تومان


مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
سرعت تست از سایت SpeedTest 16/10/2015
teraserver
تست سرعت دانلود از سایت با سرور ایران
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
تست سرعت دانلود از سایت با سرور خارج
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
شماره تماس جهت راهنمایی و مشاوره : 09199763827
دارای پنل مدیریت ترافیک
«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

قیمت ماهیانه - 660,000ریال

سرور مجازی ایران ترافیک محدود رم 3 (15 موجود است)

CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 2core
RAM : 3 GB Ram DDR3
Hard : 80 GB Sata 3
1 گیگابایت برای میکروتیک
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 250 GB
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES

قیمت هر 20 گیگ ترافیک مازاد 4 هزار تومان
قیمت هر 50 گیگ ترافیک مازاد 8 هزار تومان
قیمت هر 100 گیگ ترافیک مازاد 16 هزار تومان
قیمت هر 500 گیگ ترافیک مازاد 75 هزار تومان
قیمت هر 1 ترابایت ترافیک مازاد 140 هزار تومان

مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
سرعت تست از سایت SpeedTest 16/10/2015
teraserver
تست سرعت دانلود از سایت با سرور ایران
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
تست سرعت دانلود از سایت با سرور خارج
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
شماره تماس جهت راهنمایی و مشاوره : 09199763827
دارای پنل مدیریت ترافیک
«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

قیمت ماهیانه - 820,000ریال

سرور مجازی ایران ترافیک محدود رم 4 (14 موجود است)

CPU :Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 3core
RAM : 4 GB Ram DDR3
Hard : 120 GB Sata 3
1 گیگابایت برای میکروتیک
Port : 2x 1Gbps
Bandwidth : 300 GB
OS : Mikrotik, linux, Windows
Panel Reboot : YES

قیمت هر 50 گیگ ترافیک مازاد 8 هزار تومان
قیمت هر 100 گیگ ترافیک مازاد 16 هزار تومان
قیمت هر 500 گیگ ترافیک مازاد 75 هزار تومان
قیمت هر 1 ترابایت ترافیک مازاد 140 هزار تومان

مصرف پهنای باند در کلیه پنل ها یک به یک می باشد (محدودیتی در نسبت سند و ریسیو وجود ندارد)
سرعت تست از سایت SpeedTest 16/10/2015
teraserver
تست سرعت دانلود از سایت با سرور ایران
برای مشاهده تصویر کلیک کنید
تست سرعت دانلود از سایت با سرور خارج
برای مشاهده تصویر کلیک کنید

شماره تماس جهت راهنمایی و مشاوره : 09199763827
دارای پنل مدیریت ترافیک
«قیمتی که در هنگام سفارش مشتري در پیش‌­فاکتور منظور گرديده است، معتبر مي‌باشد»

قیمت ماهیانه - 1,150,000ریال

Powered by WHMCompleteSolution