کارت خرید

سرور مجازی آلمان ( KVM )

De-1GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1GB
Disk Space 60GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


300,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سه ماهه
1,500,000 ریال شش ماهه
3,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
De-2GB

تحویل اتوماتیک


Memory 2GB
Disk Space 100GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


450,000 ریال ماهانه
1,200,000 ریال سه ماهه
2,200,000 ریال شش ماهه
4,300,000 ریال سالانه
سفارش دهید
De-3GB

تحویل اتوماتیک


Memory 3GB
Disk Space 120GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


600,000 ریال ماهانه
1,750,000 ریال سه ماهه
2,590,000 ریال شش ماهه
4,890,000 ریال سالانه
سفارش دهید
De-4GB

تحویل اتوماتیک


Memory 4GB
Disk Space 200GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


850,000 ریال ماهانه
2,350,000 ریال سه ماهه
4,000,000 ریال شش ماهه
7,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
De-6GB

تحویل اتوماتیک


Memory 6GB
Disk Space 250GB HDD
CPU Core i7-7700 4 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


1,100,000 ریال ماهانه
3,200,000 ریال سه ماهه
5,700,000 ریال شش ماهه
11,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
De-8GB

تحویل اتوماتیک


Memory 8GB
Disk Space 350GB HDD
CPU Core i7-7700 6 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


1,700,000 ریال ماهانه
4,050,000 ریال سه ماهه
7,400,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید