کارت خرید

سرور مجازی آلمان ( KVM )(HDD)

De-1GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1GB
Disk Space 60GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


De-2GB

تحویل اتوماتیک


Memory 2GB
Disk Space 100GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


De-3GB

تحویل اتوماتیک


Memory 3GB
Disk Space 120GB HDD
CPU Core i7-7700 1 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


De-4GB

تحویل اتوماتیک


Memory 4GB
Disk Space 200GB HDD
CPU Core i7-7700 3 Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Demo ControlPanel KVM Virtualizor