کارت خرید

سرور اختصاصی هلند Zare

ترا سرور نماینده رسمی دیتا سنتر می باشد لینک نمایندگی https://zare.com/partners

TSNL1-16GB-E3-1240v6-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 16GB DDR4 ECC
Disk Space 1 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1240v64 cores @ 3.5GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TSNL2-32GB-E3-1240v6-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1240v64 cores @ 3.5GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TSNL3-32GB-E3-1270v6-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1270v64 cores @ 3.6GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید