کارت خرید

سرور اختصاصی انگلیس Zare

ترا سرور نماینده رسمی دیتا سنتر می باشد لینک نمایندگی https://zare.com/partners

TS1-16GB-E3-1231v3-HDD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 16GB DDR3 ECC
Disk Space 1 x 1TB HDD
CPU Intel Xeon E3-1231v3 4 cores @ 3.4GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 20TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS2-32GB-i7-4790-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR3 NON-ECC
Disk Space 1 x 240GB SSD
CPU Intel Core i7-4790 4 cores @ 3.6GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 20TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS3-16GB-E3-1240v5-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 16GB DDR4 ECC
Disk Space 1 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1240v5 4 cores @ 3.5GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 20TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS4-32GB-E3-1240v5-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1240v5 4 cores @ 3.5GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS5-32GB-E3-1270v5-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1270v5 4 cores @ 3.6GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS6-32GB-i7-8700K-NVME

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 NON-ECC
Disk Space 1 x 256GB NVMe M.2
CPU Intel Core i7-8700K6 cores @ 3.7GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS7-32GB-i9-9900K-NVME

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 32GB DDR4 NON-ECC
Disk Space 1 x 256GB NVMe M.2
CPU Intel Core i9-9900K8 cores @ 3.6GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 30TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS8-64GB-E5-1650v4-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 64GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 480GB SSD
CPU Intel Xeon E5-1650v46 cores @ 3.6GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 40TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS9-128GB-E5-2650v4-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 128GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 480GB SSD
CPU Intel Xeon E5-2650v412 cores @ 2.2GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 50TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS10-16GB-E3-1240v5-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 16GB DDR4 ECC
Disk Space 2 x 240GB SSD
CPU Intel Xeon E3-1240v54 cores @ 3.5GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 330TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید

TS11-128GB-E5-2650v4-SSD

قیمت کاملا بروز می باشد اما برای اطمینان لطفا با پشتیبانی در تماس باشید


Memory 128GB DDR4 ECC
Disk Space 6 x 480GB SSD
CPU 2 x Intel Xeon E5-2650v424 cores @ 2.2GHz
IP Address 1x IP
Port 1 Gbps
Bandwidth 100TB Transfer @ 1Gbps
OS Linux ,Windows , VM Ware

هر ای پی اضافه یک پوند می باشد
برای تغییر سخت افزار با پشتیبانی هماهنگ نمائید