با سلام
با توجه به نوسانات شدید قیمت ارز و بالا رفتن اجاره بهای ریالی سرور های مجبور به افزایش قیمت سرویس ها شدیم
ما سعی کردیم حداقل مبلغ را به  سرویس ها اضافه نمائیم
در صورت کاهش قیمت ارز مطمئنن قیمت سرویس ها نیز کاهش می یابد
با تشکر از کلیه کاربران ترا سرور


Wednesday, May 9, 2018

« برگشت