کارت خرید

هاست لینوکس Cpanel ایران

هاست لینوکس Cpanel ایران اپتایم 99.9%

IR-500MB

فضا 500 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10گیگابایت
دامین اضافه 1 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتاسنتر کلو شده در LCT زیر ساخت
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

IR-1024MB

فضا 1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه 10گیگابایت
دامین اضافه 3 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتاسنتر کلو شده در LCT زیر ساخت
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

IR-2048MB

فضا 2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه 30گیگابایت
دامین اضافه 2 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتاسنتر کلو شده در LCT زیر ساخت
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته

IR-5000MB

فضا 5000 مگابایت
ترافیک ماهیانه 50گیگابایت
دامین اضافه 4 عدد
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد FTPنامحدود
تعداد SubDomain نامحدود
تعداد ParkedDomainنامحدود
دیتاسنتر کلو شده در LCT زیر ساخت
تضمین پایداری سرور تا 99%
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین
پشتیبان گیری روزانه
پشتیبانی 24 ساعته
انتقال رایگان وب سایت شما
مانیتورینگ 24 ساعته