کارت خرید

سرور مجازی آسیاتک برج میلاد (KVM) (HDD)

Iran-Mikrotik

سرویس میکروتیک با بخش فروش پس از معین شدن نوع کاربری قیمت گذاری میشود لذا به بخش فروش تیکت ارسال شود


Memory 256MB
Disk Space 1GB HDD
CPU E5-2640 v2 600Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 0
OS Mikrotik V6.49
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran512MB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 512MB
Disk Space 20GB HDD
CPU E5-2640 v2 600Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-1GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1GB
Disk Space 40GB HDD
CPU E5-2640 v2 1core 1500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-2GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 2GB
Disk Space 60GB HDD
CPU E5-2640 v2 2core 2000Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


650,000 ریال ماهانه
1,800,000 ریال سه ماهه
3,100,000 ریال شش ماهه
7,900,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Iran-3GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 3GB
Disk Space 60GB HDD
CPU E5-2640 v2 3core 2500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


890,000 ریال ماهانه
2,650,000 ریال سه ماهه
5,250,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Iran-4GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 4GB
Disk Space 80GB HDD
CPU E5-2640 v2 4core 3500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


1,150,000 ریال ماهانه
2,800,000 ریال سه ماهه
7,500,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Iran-6GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 6GB
Disk Space 100GB HDD
CPU E5-2640 v2 6core 4500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


1,600,000 ریال ماهانه
4,750,000 ریال سه ماهه
9,450,000 ریال شش ماهه
18,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
Iran-8GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 8GB
Disk Space 100GB HDD
CPU E5-2640 v2 8core 6000Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


1,990,000 ریال ماهانه
5,900,000 ریال سه ماهه
11,700,000 ریال شش ماهه
23,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید