کارت خرید

لایسنس کنترل پنل ها و نرم افزار ها

لایسنس سیستمی Cpanel Dedicatedفعال سازی سریع
تغییر ای پی تا 5 بار رایگان
بروزرسانی

litespeed-2coreفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی لایسنس
امکان تغییر هاست نیم لایسنس

لایسنس Cpanel VPSفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی لایسنس
امکان تغییر هاست نیم لایسنس

لایسنس لایف تایم DirectAdminفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی هر 1 ماه یکبار

لایسنس ماهانه DirectAdminفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی وجود ندارد

لایسنس سالانه CloudLinuxفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی وجود دارد

لایسنس ماهانه CloudLinuxفعال سازی آنلاین
کانفیگ اولیه رایگان
امکان تغییر آی پی وجود دارد